Elektronsko pošto
Delo

Čas: po dogovoru

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno

Angleščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

Matematika: osnovnošolsko

Glasba: osnovnošolsko, nižje sekundarno, višje sekundarno

 

Kraj: preko spleta, na domu inštruktorja, na domu učenca