Elektronsko pošto
Delo

Čas: po dogovoru

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko, nižje sekundarno

 

Kraj: na domu učenca