Elektronsko pošto
Delo

Čas: po dogovoru

Plača: od 10 € za uro

Izkušnje: 15 l

Inštruiranje

Slovenščina: osnovnošolsko, višje sekundarno

Angleščina: osnovnošolsko, višje sekundarno

Nemščina: osnovnošolsko, višje sekundarno

Matematika: osnovnošolsko

Fizika: osnovnošolsko

Kemija: osnovnošolsko

Biologija: osnovnošolsko, višje sekundarno

Zgodovina: osnovnošolsko

 

Kraj: na domu inštruktorja

Izobrazba

Srednješolska